IpoClub

IP AND IT 2021

Մտավոր սեփականություն 2020 2-րդ մենամյա մրցույթ

Մրցույթի անցկացման կանոններ

1․ Մտավոր սեփականություն ամենամյա 2-րդ մրցույթը (այսուհետ՝ մրցույթ) կազմակերպում է Մտավոր սեփականության իրավատերերի ակումբ իրավապաշտպան ՀԿ-ն:

2 ․ Մրցույթի անցկացման նպատակները` ‘-Իրավական պաշտպանության ոլորտում հեռանկարային  ուղղությունների բացահայտումը և թվային միջավայրում իրավունքի պաշտպանությունը, -երիտասարդների շրջանում հետաքրքրության բարձրացումը ՄՍ իրավունքի պաշտպանության և թվային միջավայրի պաշտպանության հետ կապված հարցերում, –ուսանողների, ասպիրանտների, երիտասարդ մասնագետների շրջանակներում գիտահետազոտական գործունեության խթանումը, –պետական և հասարակական հատվածների ուշադրության գրավումը դեպի թվային միջավայրի իրավունքի պաշտպանությունը և մտավոր սեփականությունը:

3․ տեղեկատվությունը հրապարակված է հետևյալ կայք էջում՝ www.ipoclub.am:

4․ Մրցույթին կարող են մասնակցել  ՀՀ քաղաքացիները, մասնավորապես՝պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների– բակալավրիատի ուսանողները,
– Մագիստրոսները,
– Ասպիրանտները
– երիտասարդ մասնագետները, ովքեր ավարտել են համալսարանը ոչ ավելի, քան 2 տարի առաջ:

5․ Գրանցման վճար մասնակիցներից չի գանձվում: Մրցույթի մասնակցությունն անվճար է։

6․ Մրցույթն անցկացվում է հեռակա/առցանց կարգով, հայերեն լեզվով։ Այն իրենից ենթադրում է գրավոր աշխատանք ՄՍԻԱ ՀԿ կողմից հաստատված թեմաներից մեկով։

7․ Մրցութային աշխատանքի թեմաները ընտրվում են մրցույթի մասնակիցների կողմից ինքնուրույն՝ ելնելով  թեմայի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրությունից։ Մրցութային աշխատանքը  իրենից ներկայացնում է արդիական հետազոտություն:

8 ․ Մրցույթին կարող է ներկայացվել միայն այն աշխատանքը, որը ոչ մի տեղ նախկինում չի հրապարակվել (ոչ տպագիր հրատարակություններում, ոչ էլ առցանց կայքերում): Սույն պայմանը չպահպանելու դեպքում մասնակցին սպառնում է մրցույթից հեռացումը։ Գրավոր աշխատանքի ուղարկումը նշանակում է, որ հեղինակը համաձայն է Մրցույթի պայմանների հետ և Մրցույթի կազմակերպիչներին իրավունք է տրամադրում այդ աշխատանքը հրապարակելու համար։

9․ Մրցույթին ներկայացրած գրավոր աշխատանքը պետք է ունենա մեկ կամ մի քանի հեղինակ։

10․ աշխատանքին ներկայացվող պահանջները
–Խնդրի հստակ ձևակերպում,
–Այդ խնդրի համար առաջարկվող լուծումների վերլուծություն,
–Ըստ հեղինակի/թիմի նշված խնդրի լուծման համար առաջարկվող տարբերակների հիմնավորում:

11․ Մրցութային աշխատանքները կստուգվեն գրագողությունը բացառելու համար: Այն աշխատանքները, որում կհայտնաբերվեն հատվածներ այլ աշխատություններից կհեռացվեն մրցույթից:

12․Մրցութային աշխատանքի կառուցվածքը՝
– Տիտղոսաթերթ
– Բովանդակություն
– Ներածություն (հիմնավորվում է ընտրված թեմայի արդիականությունը)
– Հիմնական մաս
– Եզրակացություն (ներկայացվում է հեղինակի հիմնական եզրակացությունները եւ/կամ առաջարկությունները)
– Աղբյուրների հղումներ
– Կցված փաստաթղթերը (աղյուսակներ, գրաֆիկներ, նկարներ և այլն)

13․Մրցութային աշխատանքները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով doc., docx. Ֆորմատով, A4 թղթի չափով, ամենաշատը 16 էջ: Տեքստը պետք է գրվի 12 տառաչափով, տողերի միջև 1.5 միջակայքով, Sylfaen տառատեսակով:

14․Մրցույթի մասնակցության համար անհրաժեշտ է գրանցվել մինչև ապրիլի 15-ը հետևյալ հղումով: Աշխատանքները կարող եք ուղարկել l.abgaryan@ipoclub.am էլ. փոստին: Սկիզբ՝ մարտ 3, վերջնաժամկետ՝ 1 մայիսի 2020, ժամը 18:00:

15․Մրցույթի պայմաններին համապատասխանող աշխատանքները կներկայացվեն մասնագիտական ժյուրիի անդամներին, ովքեր անդեմ աշխատանքները կգնահատեն ըստ նախապես սահմանված չափանիշների: Արդյունքները կներկայացվեն մրցանակների հանձնման ժամանակ՝ նախնական մայիսի 16-ին, որի ընթացքում լավագույն 5 աշխատանքների հեղինակները/թիմերը ցուցադրությամբ (տևողությունը՝ 4-5 րոպե) կներկայացնեն իրենց աշխատանքները, որից հետո կընտրվի լավագույն եռյակը: Մանրամասները կտեղադրվեն www.ipoclub.am կայքում:

16․Մրցույթի հաղթողները կստանան արժեքավոր նվերներ և դրամական պարգևներ:

         Միջոցառման կազմակերպիչ՝ ՄՍԻԱ ՀԿ
         Հեռախոսահամար՝ +374 12 500 – 099
         Էլ. Փոստ՝ l.abgaryan@ipoclub.am

 Մրցույթի թեմաները

1․ Հեղինակային և հարակից իրավունքներԱշխատանքը պետք է լինի հեղինակային իրավունքի օբյեկտներից որևէ մեկի առանձնահատկությունների, արդիական կոնկրետ խնդիրների մեկնաբանության կամ լուծման ուղիների մասին. օրինակ՝ 

2. Ապրանքային նշաններ

Աշխատանքը պետք է լինի արդիական կոնկրետ որևէ խնդրի մեկնաբանության կամ լուծման ուղիների մասին. օրինակ՝ 

 • ապրանքային նշանների տեսակները և յուրաքանչյուր տեսակի առանձնահատկությունը, ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու բացարձակ և հարաբերական հիմքերը, 
   • ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը, 
   • ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքի սահմանափակումը և սպառումը, 
   • հանրահայտ ապրանքային նշաններ, 
   • կոլեկտիվ նշաններ, 
   • ապրանքային նշանների մասին գործերով Վճռաբեկ դատարանի պրակտիկան, 
   • ապրանքային նշանների ապօրինի օգտագործման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները, և այլն:

3.  Աշխարհագրական նշումներ

         Աշխատանքը պետք է լինի արդիական կոնկրետ որևէ  խնդրի մեկնաբանության կամ լուծման ուղիների մասին. օրինակ՝ 

   • աշխարագրական նշումների պահպանության պայմանները մասնավորապես գինիներ, կոնյակ, շամպայն, սպիրատային այլ խմիչքներ, 
   • գրանցումը և մերժելու հիմքերը, 
   • Հայաստանի Հանրապետությունում գարնցված և օգտագործվող աշխարհագրական նշումները, կոնյակ նշման օգտագործման առանձնահատկությունը և իրավաչափությունը և այլն:

 4. Անբարեխիղճ մրցակցություն

         Աշխատանքը պետք է լինի արդիական կոնկրետ որևէ  խնդրի մեկնաբանության կամ լուծման ուղիների մասին. օրինակ՝ 

   • բիո, Էկո, օրգանական մակնշումներով սննդամթերքի արտադրության առանձնանահատկությունները ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում, 
   • Տնտեսվարող սուբյեկտի կամ նրա գործունեության վերաբերյալ շփոթություն առաջացնելը, գործող պրակտիկայի վերլուծություն և այլն։

5. Ինտերնետ և մտավոր սեփականություն

         Աշխատանքը պետք է լինի արդիական կոնկրետ որևէ խնդրի մեկնաբանության կամ լուծման ուղիների մասին. օրինակ՝ 

  • համացանցում հեղինակային իրավունքով պաշտպանվող կոնտենտի ապօրինի օգտագործում, հեռուստաալիքների ինտերնետ վերահեռարձակում, 
  • սոցիալական ցանցերում և վիդեո հարթակներում հեղինակային իրավունքի պահպանության պայմանները և պաշտպանության մեխանիզմները, 
  • դոմենային անվանումների և ապրանքային նշանների հարաբերակցությունը, վեճերի լուծման առանձնահատկությունները և այլն

Նախորդ տարվա մրցույթի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Add Your Heading Text Herehjk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.