IpoClub

ՕՐԵՆՔՆԵՐ

«Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Աշխարհագրական նշումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Արտոնագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

«Արդյունաբերական դիզայնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

«Ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքից քաղվածք

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք (Մաս 10)

ՀՀ Քրեական օրենսգիրք (քաղվածք)