IpoClub

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

Արտոնագրային գործընթացի նպատակով միկրոօրգանիզմների ավանդադրման միջազգային ճանաչման մասին Բուդապեշտի պայմանագիր 05.02.2003

Նշանների գրանցման համար ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման Նիցայի համաձայնագիր 19,10.2000

Հնչյունագրեր արտադրողների իրավունքները իրենց հնչյունագրերը անօրինական պատճենահանումից պաշտպանելու մասին Ժնևի կոնվենցիա 31,01.2003

Կատարողների, հնչյունագրեր արտադրողների և հեռարձակող կազմակերպությունների իրավունքների պահպանության մասին Հռոմի կոնվենցիա 31,01.2003

Նշանների գրանցման համար ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման Նիցայի համաձայնագիր 19,10.2000

Նշանների գրանցման համար ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման Նիցայի համաձայնագիր 19,10.2000

Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության Կատարումների և հնչյունագրերի պայմանագիր 06,03.2005

Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության Հեղինակային իրավունքի պայմանագիր 06,03.2005

Արբանյակների միջոցով հաղորդվող ծրագրեր կրող ազդանշանների տարածման մասին Բրյուսելյան կոնվենցիա 13,12.1993

Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիա 25.12.1991

Արդյունաբերական նմուշների միջազգային գրանցման մասին Հաագայի Համաձայնագրի Ժնևյան Ակտ 25.12.1991

Նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագրի արձանագրություն 19.10.2000

Մտավոր սեփականության իրավունքների՝ առևտրին առնչվող հայեցակետերի մասին համաձայնագիր (TRIPS) 06.03.2005

Ապրանքային նշանների իրավունքի վերաբերյալ Սինգապուրի պայմանագիր 17.09.2013

Գրական գեղարվեստական երկերի պահպանության մասին Բեռնի կոնվենցիա 06.03.2005

Նշանների միջազգային գրանցման մասին Մադրիդյան համաձայնագիր 13.07.2007

Նշանների պատկերային տարրերի միջազգային դասակարգումը հիմնադրող Վիեննայի համաձայնագիր 06.03.2005

Միջազգային արտոնագրային դասակարգման մասին Ստրասբուրգյան համաձայնագիր 06.12.2005

Արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգում հիմնադրող Լոկառնոյի համաձայնագիր 13.07.2007

Արտոնագրային իրավունքի մասին պայմանագիր 17.09.2013