IpoClub

Հեղինակային և հարակից իրավունքներ

Հեղինակային և հարակից իրավունքներ

  • Հեղինակային, լիցենզային և ստեղծագործության ստեղծման պայմանագրերի կազմում,
  • Հեղինակային և հարակից իրավունքների օբյեկտների վերաբերյալ վեճերի լուծման մարտավարության մշակում և բանակցությունների վարում,
  • Խախտված իրավունքների վերականգնում դատական և արտադատական եղանակներով
  • Հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ լուծումների առաջադրում և դրանց իրականացում
  • Հեղինակային և հարակից գույքային և ոչ գույքային իրավունքների, դրանց ոտնահարման վերաբերյալ իրավաբանական եզրակացության տրամադրում
  • Հեղինակային և հարակից իրավունքների խնդիրներով ներկայացուցչություն այլ կազմակերպությունների և մարմինների հետ հարաբերություններում: