IpoClub

Կառուցվածք

Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն,  Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն, 3

Էլ. փոստ`  armpat@aipa.am

Բանկային տվյալներ

Հաշիվ` No 900005016200, կոդ 20, ՀՀ Կենտրոնական բանկ

 

Պաշտոն

Անուն, ազգանուն

Հեռախոսահամար

Էլ. փոստ

Գրասենյակի ղեկավար

Քրիստինե Համբարյան

(011) 597-534

k.hambaryan@aipa.am

Գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ

Շուշիկ Մխիթարյան

(011) 597-530

sh.mkhitaryan@aipa.am

Գյուտերի և արդյունաբերական դիզայնների փորձաքննության բաժնի պետ

Ավետիս Պերյան

(011) 597-531

invention@aipa.am

Ապրանքային նշանների և աշխարհագրական նշումների փորձաքննության բաժնի պետ

Լուսինե Մանուկյան

(011) 597-533

(011) 597-532

trademark@aipa.am

Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների բաժնի պետ

 

(011) 597-538

cright@aipa.am

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապահովման և հրապարակումների  բաժնի պետ

Արփինե Եգանյան

(011) 597-535

inftech@aipa.am

Հայտերի ընդունման բաժնի պետ

Սուսաննա Դավթյան

(011) 597-534

armpat@aipa.am

Պետական գրանցամատյանների բաժնի պետ

Արա Աբգարյան

(011) 597-536

legalmet@aipa.am