IpoClub

Արդյունաբերական նմուշ

Արդյունաբերական նմուշ

  • արդյունաբերական նմուշների որոնում և իրավաբանական կարծիքի տրամադրում արդյունաբերական նմուշի գրանցման կամ դրա մերժման հավանականության վերաբերյալ,
  • կազմում և գրանցող մարմին ենք ներկայացնում արդյունաբերական նմուշի գրանցման հայտեր, գրանցման ներկայացված արդյունաբերական նմուշի դեմ առարկություններ, գրանցող մարմնի կողմից արդյունաբերական նմուշի գրանցումը մերժող որոշումների դեմ բողոքներ,
  • բանակցությունների վարում և արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների փոխանցման և լիցենզային պայմանագրերի ներկայացնում գրանցող մարմին,
  • արդյունաբերական նմուշի խախտումների ուսումնասիրում և հայտնաբերում, իրավունքների խախտումը դադարեցնելու պահանջագրերի ներկայացնում խախտողներին, ինչպես նաև դատական հայցերի մշակում և ներկայացնում դատարան,
  • բանակցությունների վարում և հաշտության համաձայնագրերի կազմում,
  • իրավաբանական կարծիքի տրամադրում արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների առկայության, բացակայության, ինչպես նաև դրանց խախտումների կապակցությամբ,
  • իրավաբանական խորհրդատվության մատուցում արդյունաբերական նմուշի գրանցումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ: