IpoClub

Ապրանքային նշան

Ապրանքային նշան

 • Իրավաբանական խորհրդատվություն
 • Ապրանքային նշանի վերաբերյալ օրենսդրության ուսումնասիրություն և եզրակացությունների տրամադրում
 • Օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկում
 • Աջակցություն ապրանքային նշանների գրանցման հարցում
 • Ապրանքային նշանի միջազգային և ազգային ընթացակարգով գրանցման կազմակերպում
 • Արտասահմանյան ապրանքային նշանի գրանցում ՀՀ-ում
 • Ապրանքային նշանների պաշտպանություն ապօրինի օգտագործումից
 • Ապրանքային նշանի իրավատիրոջ իրավունքների պաշտպանություն
 • Ապրանքային նշանի վերաբերյալ վեճերով արտադատական և դատական  ներկայացուցչություն
 • Ապրանքային նշանների ապօրինի գրանցումների վիճարկում
 • Ապրանքային նշանի զիջման, օգտագործման, ֆրանչայզինգի, առուվաճառքի և լիցենզային պայմանագրերի պատրաստում: