IpoClub

Մտավոր սեփականություն

Մտավոր սեփականությունը առանձին իրավական համակարգ է, որը իր տեղն ունի իրավաբանական դիսցիպլինաների շարքում։ Այն անմիջական կերպով առնչվում է ստեղծարար և գործարար մարդկանց իրավունքների հետ։ Մտավոր սեփականության իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության և կիրարկման գործում իրազեկված լինելը առաջնային դերակատարում ունի։ Մտավոր Սեփականության Իրավատերերի Ակումբ հասարակական կազմակերպության ստեղծման և գործունեության հիմքում ընկած է մտավոր սեփականության իրավատերերի իրավունքների լիարժեք պաշտպանությունը և իրավունքների արդյունաավետ կիրարկումը։ Մենք կարևորում ենք և միաժամանակ աջակցում մտավոր սեփականության իրավատերերի գործունեության արդյունքի արդյունավետ պաշտպանությանը։ Մտավոր սեփականության իրավունքների խախտման դեպքում ՄՍ Ակումբը տրամադրում է մասնագիտական աջակցություն։

Մտավոր սեփականություն

Մտավոր սեփականությունը առանձին իրավական համակարգ է, որը իր տեղն ունի իրավաբանական դիսցիպլինաների շարքում։ Այն անմիջական կերպով առնչվում է ստեղծարար և գործարար մարդկանց իրավունքների հետ։ Մտավոր սեփականության իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության և կիրարկման գործում իրազեկված լինելը առաջնային դերակատարում ունի։ Մտավոր Սեփականության Իրավատերերի Ակումբ հասարակական կազմակերպության ստեղծման և գործունեության հիմքում ընկած է մտավոր սեփականության իրավատերերի իրավունքների լիարժեք պաշտպանությունը և իրավունքների արդյունաավետ կիրարկումը։ Մենք կարևորում ենք և միաժամանակ աջակցում մտավոր սեփականության իրավատերերի գործունեության արդյունքի արդյունավետ պաշտպանությանը։ Մտավոր սեփականության իրավունքների խախտման դեպքում ՄՍ Ակումբը տրամադրում է մասնագիտական աջակցություն։

Մեր փորձագետներն ունեն ավելի քան 15 տարվա փորձ, որի ընթացքում մեզ է վստահվել մոտ 2000 դատական գործ: Յուրաքանչյուր գործ չափազանց կարեւոր է մեզ համար: Մեր հաճախորդների 98%-ը գոհ են:

Մտավոր սեփականության պաշտպանությունը տնտեսության ռազմավարության կարևոր բաղադրիչներից է:

Մեր ծառայությունները

Մեր ծառայությունները

Մեր ծառայությունները

Վերջին Նորություններ

Փորձագետներ

Մի երկմտեք հարցնել

Կապվեք մեզ հետ որևէ խնդրի դեպքում

Մի երկմտեք հարցնել

Կապվեք մեզ հետ որևէ խնդրի դեպքում

Մեր գործընկերները